Hasta Refakat Kuralları
15 Ağustos 2023

HASTA VE REFAKATÇİLERİN UYMASI GEREKEN HASTANE KURALLARI

    1. Hasta ve refakatçiler, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.

    2. Doğumhane ve Kadın Doğum servisinde   erkek refakatçi kalamaz.

    3. Çocuk servisinde yatan hastalarda   öncelikle anne refakati kabul edilir.

    4. Erkekler, ileri derecede yaşlılar ve 18 yaşından küçükler refakatçi olarak kabul edilmez.

    5. Her hastanın başında en fazla bir refakatçi bulunabilir. Birden çok refakatçi bulunması durumunda diğer refakatçilerden bakanlık tarifesince ücret talep edilir.

    6. Sürekli kalan refakatçilerin iaşesi genel esaslar dahilinde kurumca karşılanır.

    7. Refakatçiler, hekimlerin direktifleri içerisinde hastalara bakmakla ve kurum disiplinine uymakla yükümlüdürler.

    8. Refakatçilere servislerde sağlık hizmeti verilmez.

    9. Refakatçiler servis düzenine, temizliğine ve kurallarına uymak zorundadır.

   10. Refakatçiler hastaneye ait eşya ve malzemeleri düzenli ve temiz kullanmalı, zarar vermemelidirler. Zararın tespiti halinde; bu zararın karşılanmasından   zarara sebep olan sorumludur.

   11. Refakatçiler “hekim bilgisi dışında” hasta için dışarıdan yemek getiremezler.

   12. Refakatçiler yatış esnasında mutlaka kat sekreterine ad-soyad ve iletişim bilgilerini vermelidirler.

   13. Refakatçiler; hastanemizdeki refakat haklarını kullanabilmeleri için hasta yatışında refakatçi kartlarını, servis hemşiresinden almalıdırlar.

   14. Refakatçi kartlarının hasta yatışı süresince muhafazasından refakatçiler sorumludur.    Kayıp ve zaiyat durumunda   sorumluluk refakatçiye aittir.

   15. Hastanemizdeki her refakatçi, servis hemşiresi tarafından verilen ve kendi adına tanımlanmış olan Refakatçi Kartını hastane içerisinde bulunduğu sürece takmaktan sorumludur. Refakatçiler, servis kapılarını açmak için Refakatçi kartlarını kullanacaklardır.
     
   16. Refakatçiler yemek alırken refakatçi kartını göstermek zorundadırlar.

   17. Gerektiği durumlarda refakatçi değişikliği yapılabilir.

   18. Refakatçiler servislerdeki gündüz odalarını dinlenme amaçlı kullanabilirler.

   19. Refakatçiler hemşireye bilgi vermeden servisten ayrılamazlar.

   20. Refakatçiler ziyaret saati dışında hastaların yanına ziyaretçi alamaz. Ziyaret saati her gün öğleden sonra 13:00 - 14:30 saatleri, akşam 19:00 - 20:30 saatleri arasındadır.

   21. Refakatçi kartı ziyaret amaçlı kullandırılamaz.

   22. Hastane içinde kesinlikle sigara içilmez, içenler hakkında 4207 sayılı kanun gereği cezai işlem uygulanır.

   23. Bu koşulları kabul eden kişiler refakatçi kalabilirler.

   24. Kurallara uymayan veya kuralları kabul etmeyenlerin refakatleri iptal edilir.

   25. Taburculuk işlemlerinin başlaması için servis sorumlu hemşiresinin odayı kontrol etmesi ve taburculuk işlemine onay vermesi gereklidir.

   26. Hastalar taburcu olurken refakatçi kartları servis hemşiresine teslim edilmelidir. Aksi takdirde taburculuk işlemleri sonlandırılmayacaktır.

   27. Öneri, teşekkür ve şikâyetlerinizi “Hasta İletişim Birimi”, katlarda bulunan “dilek-öneri kutuları” ve Web Sayfamızdaki “dilek-öneriler (eposta)” aracılığı ile iletebilirsiniz.

   28. Acil durumlarda hastane tahliye alanları her katta tabelayla gösterilmiştir