Anne Dostu Hastane

Anne Dostu Hastane

Anne Dostu Hastane Programı

Amaç: Anne sağlığı hizmetlerinin niteliğini ve niceliğini artırarak anne adaylarının güvenli, kaliteli doğum hizmetine ulaşmalarını sağlamak amaçlanmıştır. Anne, bebek ve aile dostu modelde, mahremiyete dayalı tek kişilik “Doğum Üniteleri”nin oluşturulması esas alınmıştır. Normal doğumu özendirmek, müdahale oranlarını azaltmak hedeflenmektedir. Yanında uygun bir refakatçi ile gebeler kendilerini rahat, ev ortamında hissedebilmeli, hareket özgürlüğü sağlanabilmelidir.

Hastanemizde;
    
   * 5 Adet TDL Odası ,
   * 5 Adet Hasta Odası,
   * 1 Adet Acil Doğum Odası bulunmaktadır. Ayrıca bütün odalarımız tek kişiliktir.
                                         

1. Güvenli ve kaliteli gebelik izlemi ve doğum hizmeti almak bütün anne adaylarının hakkıdır.

Güvenli ve kaliteli gebelik izlemi ve doğum hizmeti almak bütün anne adaylarının hakkıdır. Hastanemizde bu haklar gözetilerek hizmet sunulmaktadır.

2. Gebelik dönemi, travay, doğum ve doğum sonrası süreçlerde gerekli danışmanlık hizmetleri sunulmalıdır.

- Gebelerimize haftalarına uygun olarak oluşturulmuş gruplar ile GEBE OKULUMUZDA eğitim verilmektedir. Doğumda gerekli doğum desteği ve danışmanlığı sunulmakta doğum sonrası süreçte de emzirme danışmanlığı hizmeti verilmektedir.

3. Kurumlarda poliklinik, eğitim, danışmanlık ve doğum hizmetleri Bakanlık mevzuatları ile belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır.

- Kurumumuzda poliklinik-eğitim danışmanlık ve doğum hizmeti Sağlık Bakanlığı standartlarına göre verilmektedir.

4. Mahremiyet gereksinimleri itina ile karşılanmalı, hijyen ve konfor standartları yüksek tutulmalıdır.

Anne adaylarımız istedikleri refakatçiyi yanlarında bulundurabilmektedir. Anne adaylarımız doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası süreçleri kendileri için ayrılmış TDL odalarında mahremiyete özen gösterilerek ihtiyaç duyduğu fiziksel ve psikolojijk desteği alarak geçirmektedir.

5. Kanıta dayalı olmayan müdahaleler rutin olarak uygulanmamalıdır.

- Travaydaki gebemize hareket kısıtlaması yapılmayıp belli saatlerde enerjisi yüksek sulu gıdalar verilmektedir. Kanıta dayalı olmayan müdahaleler uygulanmamaktadır. Gebe ve lohusa takipleri, bilimsel kriterlere göre hazırlanmış olan takip protokollerine uygun olarak yapılmaktadır.

6. Hizmet sunumu için gerekli olan insan kaynakları ve lojistik destek optimum düzeyde olmalıdır.

- Doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası hizmetler gerekli eğitimi almış, alanında uzman ve deneyimli hekim ve ebelerimiz tarafından verilmektedir.

7. Acil obstetrik durumlarda sevk kriterlerine uyulmalıdır.

-Acil obstetrik müdahalelerde kullanılmak üzere ameliyat salonlarından bir tanesi doğum hizmetlerine ayrılmış durumdadır. Anne adayının başka bir kuruma sevki gerekiyorsa durumu stabilize edilip 112 ile sevk işlemi gerçekleştirilir.

8. Doğum hizmeti anne ve bebek odaklı olmalıdır.

-Bebeklerimiz doğumdan sonra anne yanında kalmaktadır. Doğumdan hemen sonra anne-bebek arasında ten tene temas sağlanarak anne-bebek birlikteliği sağlanmaktadır. 

9. Hizmet sunanların bilgi ve beceri kapasitesini güçlendirmeye yönelik eğitimler planlanmalı ve uygulanmalıdır.

-Çalışanlara yönelik hizmet içi eğitimler verilmektedir. Çalışanlarımızın referans materyallere 24 saat erişebilmesi için gerekli altyapı oluşturulmuştur.

10. Verilen hizmetlerle ilgili gerekli kayıtlar tutulmalı ve düzenli aralıklarla analizleri yapılarak hizmetlerin geliştirilmesinde kullanılmalıdır.

-İstatistiksel verilerimizin analizleri yapılıp web sitemiz olan www.nazillidh.saglik.gov.tr adresimizde yayınlanarak, tüm kurumların ve vatandaşların erişimine açık tutulmaktadır.
Nazilli Devlet Hastanesi Anne Dostu Hastane Politikası

1)
 Güvenli ve kaliteli gebelik izlenimi ve doğum hizmeti almak bütün anne adaylarının hakkıdır. Hastanemizde bu haklar gözetilerek hizmet sunulmaktadır.

2) Gebelerimize haftalarına uygun olarak oluşturulmuş gruplar ile GEBE OKULUMUZDA eğitim verilmektedir. Doğumda gerekli doğum desteği ve danışmanlığı sunulmakta doğum sonrası süreçte de emzirme danışmanlığı hizmeti verilmektedir.

3) Kurumumuzda poliklinik - eğitim danışmanlık ve doğum hizmeti Sağlık Bakanlığı standartlarına göre verilmelidir.

4) Anne adaylarımız istedikleri refakatçiyi yanlarında bulundurabilmektedir. Anne adaylarımız doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası süreçleri kendileri için ayrılmış TDL odalarında mahremiyete özen gösterilerek ihtiyaç duyduğu fiziksel ve psikolojik desteği olarak geçirmektedir.

5) Travaydaki gebemize hareket kısıtlaması yapılmayıp belli saatlerde enerjisi yüksek sulu gıdalar verilmektedir. Kanıta dayalı olmayan müdahaleler uygulanmamaktadır. Gebe ve lohusa takipleri, bilimsel kriterlere göre hazırlanmış olan takip protokollerine uygun olarak yapılmaktadır.

6) Doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası hizmetler gerekli eğitimi almış, alanında uzman ve deneyimli hekim ve ebelerimiz tarafından verilmektedir.

7) Acil obstetrik müdahalelerde kullanılmak üzere ameliyat salonlarından bir tanesi doğum hizmetlerine ayrılmış durumdadır. Anne adayının başka bir kuruma sevki gerekiyorsa durumu stabilize edilip 112 ile sevk işlemi gerçekleştirilir.

8) Bebeklerimiz doğumdan sonra anne yanında kalmaktadır. Doğumdan hemen sonra anne-bebek arasında ten tene temas sağlanarak anne-bebek birlikteliği sağlanmaktadır.

9) Çalışanlara yönelik hizmet içi eğitimler verilmektedir. Çalışanlarımızın referans materyallere 24 saat erişebilmesi için gerekli altyapı oluşturulmuştur.

10) İstatistiksel verilerimizin analizleri yapılıp web sitemiz olan www.nazillidh.saglik.gov.tr adresimizde yayınlanarak, tüm kurumların ve vatandaşların erişimine açık tutulmaktadır.
Program kapsamında Türkiye Kamu Hastaneler Genel Müdürlüğü ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışmalar devam etmektedir. Çalışmalar sonucunda kriterleri yerine getiren hastanelere Anne Dostu Hastane unvanı verilecektir. Hastanemiz bu kapsamda Anne Dostu Hastane olarak tescillenmiştir. • 06022019Dogum7.jpg
 • 06022019Dogum8.jpg
 • dogumsalonu1.jpg
 • dogumsalonu2.jpg
 • dogumsalonu3.jpg
 • dogumsalonu4.jpg
 • dogumsalonu5.jpg
 • dogumservis1.jpg
 • dogumservis2.jpg
 • dogumservis3.jpg
 • yenidogan1.jpg
 • yenidogan2.jpg
 • yenidogan3.jpg
 • yenidogan4.jpg

30 Mayıs 2024