Hastanemiz

Değerlerimiz

Dürüstlük, etkililik, etkinlik, verimlilik, sağlıklı çalışma yaşamı, hasta güvenliği, hakkaniyet, hasta odaklılık, uygunluk, zamanlılık, süreklilik, insana saygı.

03 Haziran 2024