Hastanemiz

Kalite Politikamız

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ OLARAK;
➢ Etik ilkelere saygılı, hasta güvenliğine ve hasta memnuniyetine önem veren bir yaklaşımla tüm hasta/hasta yakınlarına kaliteli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti sunmayı,
➢ Çalışanlarımızın kaliteli hizmet vermek konusunda en büyük paydaşlarımız olduğunun bilincinde hareket ederek, eğitimler ve akademik çalışmalarla onların gelişimlerine destek olmayı,
➢ Sağlık sektöründeki teknolojik ve tıbbi gelişmeleri yakından takip edip, bu gelişmeleri deontolojik ilkelere bağlı kalarak ve hasta mahremiyetini koruyarak tedavi süreçlerimizde uygulamayı,
➢ Sağlık hizmetinin her aşamasında hem ulusal hem de uluslararası standart ve mevzuatlara uyumlu ve kaliteli bir hizmet sunmayı,
➢ Gerek hastalarımızdan gerek çalışanlarımızdan gerekse süreçlerimizden gelen geri bildirimleri alma, izleme ve değerlendirmeyi; bu değerlendirmeler sonucunda zayıf ve geliştirmemiz alanları tespit edip, hastalarımız, çalışanlarımız ve hastanemiz için sürekli iyileştirmeler yaparak daha iyi bir kalite yönetim sistemi kurmayı kabul ve taahhüt ederiz.

03 Haziran 2024