Misyon & Vizyon
02 Mayıs 2024

* Vizyonumuz
    Nazilli Devlet Hastanesi, deneyimlerinden aldığı güç ve sorumluluk ile bugüne kadar sürdürdüğü insan odaklı sağlık hizmeti anlayışını, gelişen teknoloji ve modern yönetim anlayışı ile birleştirerek güçlü personel kadrosu ile bölgemizde sağlıkta örnek kuruluş olmayı ilke edinir. 

* Misyonumuz
Nazilli Devlet Hastanesi için; hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanması, tıp bilimindeki yenilikleri, gelişen teknolojiyi takip ederek tıbbi etiğe uygun hizmet anlayışı temel prensiptir.

*Temel İlke Ve Değerlerimiz

 Etkililik, etkinlik, verimlilik, sağlıklı çalışma yaşamı, hasta güvenliği, hakkaniyet, hasta odaklılık, uygunluk, zamanlılık, süreklilik, insana saygı

 

*Kurumsal Amaç ve Hedeflerimiz        

- İleri teknolojinin takip edilmesi, buna yönelik sürekli yenileme ve güncelleştirme

- Hastalarımızın, tedarikçilerimizin ve diğer müşterilerimizin bize duydukları güveni hiçbir zaman sarsmadan, kaliteli sağlık hizmetinin sunulması,

- Güvenilir, standardize edilmiş ve denetlenebilir kaliteli hizmetin en hızlı şekilde sunulması,

- Hastanede sürekli hizmet içi eğitim  programları düzenleyerek personelin bilgi seviyesinin yükseltilmesi ve hastane politikasını benimseme yönünde  eğitilmesi,

- Sağlık hizmetinin sunumunda hastanın bilgilendirilmesi, hizmet sonunda ise memnuniyetin belirli aralıklarla ölçülmesi ve sonuçların iyileştirilmeye yönelik olarak kullanılmasını amaçlayan çağdaş iletişim ve işletim sistemlerinin kurulması sağlanacaktır.

- Hastane yönetimi gerekli kaynakları sağlamak suretiyle, kalite yönetim sisteminin uygulanması ve sürekli geliştirilmesini sağlayacaktır.