Hastanemiz

Amaç ve Hedeflerimiz

 İleri teknolojinin takip edilmesi, buna yönelik sürekli yenileme ve güncelleştirme
 Hastalarımızın, tedarikçilerimizin ve diğer müşterilerimizin bize duydukları güveni hiçbir zaman sarsmadan, kaliteli sağlık hizmetinin sunulması
 Güvenilir, standardize edilmiş ve denetlenebilir kaliteli hizmetin en hızlı şekilde sunulması
 Hastanede sürekli hizmet içi eğitim programları düzenleyerek personelin bilgi seviyesinin yükseltilmesi ve hastane politikasını benimseme yönünde eğitilmesi
 Sağlık hizmetinin sunumunda hastanın bilgilendirilmesi, hizmet sonunda ise memnuniyetin belirli aralıklarla ölçülmesi ve sonuçların iyileştirilmeye yönelik olarak kullanılmasını amaçlayan çağdaş iletişim ve işletim sistemlerinin kurulması sağlanacaktır.
 Hastane yönetimi gerekli kaynakları sağlamak suretiyle, kalite yönetim sisteminin uygulanması ve sürekli geliştirilmesini sağlayacaktır.

03 Haziran 2024