Teşhis ve Tedavi Hizmetleri
07 Şubat 2019

Teşhis ve Tedavi Ünitelerimiz

EEG Birimi

EMG Birimi

EKG Birimi

EFOR Birimi

EKO

Endoskopi Ünitesi

Kemoterapi Ünitesi

Odiyometri Birimi

Solunum Fonksiyon Testi Birimi

Yeni Doğan İşitme Tarama Testi Birimi

Üroflowmetre Birimi

NST Birimi

Günübirlik Tedavi Alanı

Çocuk Gelişimi

 
Göz Ölçüm
 Uyku Odası