Çalışmamız TUBİTAK’ta kabül gördü…
24 Mayıs 2024

Hastane başhekimimiz Uzm. Dr. Necati Akkaya’nın da desteğiyle, Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde hemşire olarak çalışan Sercan Özdemir’in yürüttüğü, ADÜ Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülengün Türk danışmanlığında, "Ağız Bakımında Kullanılan Klorheksidin Glukonat, Sodyum Bikarbonat, Ozonlu Su Ve Hipokloröz Asit Solüsyonlarının Ventilatör İlişkili Pnömoniyi Önlemeye Etkisi" başlıklı proje TUBİTAK 1002-A Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye uygun bulunmuştur.  Doktora tez çalışması olarak yürütülecek olan projede elde edilecek sonuçların, entübe hastalarda mikrobiyal kolonizasyonun azaltılmasında etkili ağız bakım solüsyonu kullanımında hemşirelere rehberlik edebileceği, hastalarda ventilasyon ilişkili pnömoni gelişiminin önlenmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6